دفتر برنامه، بودجه و طرح- اخبار و آگهی های دفتر
برگزاری دوره بهداشت حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | 

دوره آموزشی "بهداشت حرفه ای و خطرات تهدید کننده سلامت اداری کارکنان " ویژه کارکنان دانشگاه در تیرماه 1395  به مدت 10 ساعت با حضور 400 نفر ازکارکنان، توسط آموزش کارکنان دفتر برنامه، بودجه و طرح برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=24.4147.48052.fa
برگشت به اصل مطلب