دفتر برنامه، بودجه و طرح- اخبار و آگهی های دفتر
برگزاری دوره فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | 

دوره آموزشی "فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی " ویژه مدیران پایه و کارشناسان دانشگاه به مدت 9  ساعت حضوری طی سه نوبت در با حضور 130 نفر ازکارکنان دانشگاه، توسط آموزش کارکنان دفتر برنامه، بودجه و طرح برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=24.4147.48047.fa
برگشت به اصل مطلب