دفتر برنامه، بودجه و طرح- اخبار و آگهی های دفتر
برگزاری دوره فرزند پروری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | 
دوره آموزشی "مهارتهای فرزند پروری - تعامل والدین با کودکان و نوجوانان " ویژه کارکنان دانشگاه به مدت 10 ساعت حضوری طی چهار نوبت در ماه های آذر و دی سال جاری با حضور 210 نفر ازکارکنان، توسط آموزش کارکنان دفتر برنامه، بودجه و طرح با هماهنگی مرکز مشاوره دانشگاه برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=24.4147.43891.fa
برگشت به اصل مطلب