دفتر برنامه، بودجه و طرح- اخبار و آگهی های دفتر
برگزاری دوره مهارتهای ارتباطی مدیران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۸/۱۹ | 
دوره آموزشی "مهارتهای ارتباطی مدیران " ویژه مدیران پایه و کارشناسان دانشگاه به مدت 9  ساعت حضوری طی دو نوبت در ماه های مهر و آبان با حضور 200 نفر ازکارکنان دانشگاه، توسط آموزش کارکنان دفتر برنامه، بودجه و طرح برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=24.4147.42172.fa
برگشت به اصل مطلب