دفتر برنامه، بودجه و طرح- تماس با ما
اطلاعات تماس دفتر برنامه، بودجه و طرح

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE  آدرس: خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت - ساختمان ریاست - طبقه اول -سمت راست - دفتر برنامه، بودجه و طرح - کدپستی 1674613114

تلفن : 77240402

تلفن داخلی دفتر : 2281

فاکس : 77240309

AWT IMAGE

: budget@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=24.2624.2766.fa
برگشت به اصل مطلب